Om oss

Verksamhet

Staffanstorps Centrum är ett av Staffanstorps kommun helägt aktiebolag som äger och förvaltar allmännyttiga verksamheter. Bolaget äger Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Fibernät AB samt Staffanstorpshus. I koncernen finns även Staffanstorps Kommunfastigheter AB som ägs av Staffanstorpshus. Staffanstorps Centrums huvudsakliga uppgifter är ägandet av dotterbolagen, att centralt sköta den gemensamma administrationen för bolagen inom koncernen och att tillhandahålla administrativa tjänster åt kommunen.

Ägardirektiv

Kommunfullmäktige beslutade 2015 om nya ägardirektiv för Staffanstorps Centrum. Bolaget har till uppgift att:

 

  • Äga och förvalta sådana aktiebolag som enligt 2 kap 7§ kommunallagen drivs för att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medborgarna i Staffanstorps kommun.
  • Bolaget ska vid behov tillhandahålla administrativa eller andra tjänster åt Staffanstorps kommun. Detta ska ske mot skälig marknadsmässig ersättning.

Styrelse

Styrelsen består av fem ledamöter och fem suppleanter:

Thomas Carlstedt, ordförande

Pierre Sjöström, vice ordförande 

Torbjörn Lövendahl, ledamot

Carl Sonesson, ledamot

Jeanette Christiansen, ledamot

Solveig Olsson, suppleant

Nils-Ove Mårtensson, suppleant

Jörgen Nilsson, suppleant

Carina Dilton, suppleant 

Rune Lindahl, suppleant