Som leverantör har du nu möjlighet att skicka dina fakturor till Staffanstorps Centrum som PDF-fil via e-post.

Skicka e-post till faktura@staffanstorpscentrum.se och bifoga fakturan som en PDF-fil.