E-faktura

E-faktura från Staffanstorps kommun (VA) eller Staffanstorps Energi AB (El)

För VA-debitering och eldebitering erbjuder vi möjligheten att få en e-faktura istället för en pappersfaktura. En e-faktura innebär att vi skickar fakturan till din internetbank. Du slipper hålla ordning på pappersfakturan och behöver heller inte skriva in något ocr-nr varje gång fakturan ska betalas.

Anmälan gör du i din internetbank. I internetbanken finns en lista över företag som erbjuder e-faktura. Där väljer du Staffanstorps Centrum AB för VA-debitering respektive Staffanstorps Energi AB för eldebitering och fyller i anmälningsformuläret direkt på skärmen.

 

Vad är en e-faktura (elektronisk faktura)
En e-faktura är en faktura som skickas till dig elektroniskt via din internetbank. Istället för att få en pappersfaktura med ett inbetalningskort får du fakturan presenterad i din internetbank. Du kan titta på den på skärmen och sedan klicka för att godkänna betalningen. Alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda och du slipper knappa in OCR-nummer, datum och belopp.
Hur anmäler jag mig för e-faktura?
Du anmäler dig för e-faktura via din internetbank.
Hur avanmäler jag mig från e-faktura?
Du avanmäler dig via din internetbank. Du letar upp avanmälan för e-faktura och sedan följer du instruktionerna för avanmälan.
Hur vet jag att jag fått en e-faktura till min internetbank?
Du måste regelbundet kontrollera hos din internetbank om du har några e-fakturor som har kommit in för betalning.
Får jag en pappersfaktura?
Nej, när du är anmäld till e-faktura får du inte längre någon pappersfaktura.
Vilken information får jag på e-fakturan?
E-fakturan innehåller samma uppgifter som pappersfakturan.
När betalas en e-faktura?
När du har godkänt din e-faktura i din internetbank ser banken till att fakturan betalas på förfallodagen.
Kan jag kombinera e-faktura med autogiro?
Ja, det går bra. Kontakta kundtjänst om du även vill ha autogiro. Du kan även beställa autobetalning av din e-faktura, vilket innebär att fakturan läggs upp automatiskt för betalning på förfallodagen (se din internetbank för vidare instruktioner).
När får jag e-fakturan?
E-fakturan får du vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.
Vad händer om jag missar att betala en e-faktura?
Om du missar att betala e-fakturan kommer du att få en påminnelse på papper.
Vad händer om jag byter bank?
Om du byter bank måste du själv anmäla dig för e-faktura i internetbanken hos din nya bank.
Vart vänder jag mig om jag har frågor om e-faktura?
Har du frågor om betalningen, kontakta din bank.
Har du frågor om innehållet i e-fakturan kontaktar du vår kundtjänst via telefon 046-280 43 00.