Välkommen till Staffanstorps Centrum AB!

Vi äger och förvaltar allmännyttiga verksamheter med anläggningar och tjänster åt kommunens invånare. Vår organisation sköter centralt den gemensamma administrationen för alla bolag och verksamheter inom koncernen.
Vi arbetar med följande verksamheter:

Aktuellt

Hantering av personuppgifter/GDPR

Så behandlar Staffanstorps Centrum dina personuppgifter Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är ny lagstiftning från EU som ersätter personuppgiftslagen. Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska...

Driftstopp i fibernätet åtgärdat

I fredags blev en kabel avgrävd i samband med flytten av Genvägen. Det orsakade driftstopp i fibernätet för ca 1000 kunder i Hjärup. I lördags kl 16.00 var det åtgärdat och alla hushåll hade återigen fungerande fiber.

Elnät

Staffanstorps Energi AB är ett elnätsbolag som distribuerar el. Boende och företag i nätområdet (större delen av kommunen) förses med säkra, kostnadseffektiva elleveranser via ledningar och kablar.

Stadsnät

Staffanstorps Fibernät AB ansvarar för utveckling och förvaltning av bredband av hög kapacitet (stadsnät). Nätet erbjuds till alla i kommunen och ger boende och verksamheter valfrihet till olika tjänsteleverantörer.

Fastigheter

Staffanstorps Kommunfastigheter AB äger och förvaltar fastigheter och lokaler primärt för kommunens verksamheter.

Vattenrening

Staffanstorps Reningsverk ser till kommunen får tillgång till rent vatten, och att förorenat vatten transporteras bort och renas i reningsverk.