Välkommen till Staffanstorps Centrum AB!

Vi äger och förvaltar allmännyttiga verksamheter med anläggningar och tjänster åt kommunens invånare. Vår organisation sköter centralt den gemensamma administrationen för alla bolag och verksamheter inom koncernen.

Vi arbetar med följande verksamheter:

 

Elnät

st_energi_logo_liten
Staffanstorps Energi AB är ett elnätsbolag som distribuerar el. Boende och företag i nätområdet (större delen av kommunen) förses med säkra, kostnadseffektiva elleveranser via ledningar och kablar.

Stadsnät

st_fibernat_logo_liten
Staffanstorps Fibernät AB ansvarar för utveckling och förvaltning av bredband av hög kapacitet (stadsnät). Nätet erbjuds till alla i kommunen och ger boende och verksamheter valfrihet till olika tjänsteleverantörer.

Fastigheter

st_kommunfastigheter_logo_liten
Staffanstorps Kommunfastigheter AB äger och förvaltar fastigheter och lokaler primärt för kommunens verksamheter.

Vattenrening

Logo-SC-AB-Reningsverk
Staffanstorps Reningsverk ser till kommunen får tillgång till rent vatten, och att förorenat vatten transporteras bort och renas i reningsverk.